toxicvortexium72Th 2:1  Now we beseech you, brethren, touching the coming of our Lord Jesus Christ, and our gathering together unto him;
2Th 2:2  to the end that ye be not quickly shaken from your mind, nor yet be troubled, either by spirit, or by word, or by epistle as from us, as that the day of the Lord is just at hand;
2Th 2:3  let no man beguile you in any wise: for it will not be, except the falling away come first, and the man of sin be revealed, the son of perdition,
2Th 2:4  he that opposeth and exalteth himself against all that is called God or that is worshipped; so that he sitteth in the temple of God, setting himself forth as God.
2Th 2:5  Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
2Th 2:6  And now ye know that which restraineth, to the end that he may be revealed in his own season.
2Th 2:7  For the mystery of lawlessness doth already work: only there is one that restraineth now, until he be taken out of the way.
2Th 2:8  And then shall be revealed the lawless one, whom the Lord Jesus shall slay with the breath of his mouth, and bring to nought by the manifestation of his coming;
2Th 2:9  even he, whose coming is according to the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
2Th 2:10  and with all deceit of unrighteousness for them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
2Th 2:11  And for this cause God sendeth them a working of error, that they should believe a lie:
2Th 2:12  that they all might be judged who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
2Th 2:13  But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved of the Lord, for that God chose you from the beginning unto salvation in sanctification of the Spirit and belief of the truth:
2Th 2:14  whereunto he called you through our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
2Th 2:15  So then, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye were taught, whether by word, or by epistle of ours.
2Th 2:16  Now our Lord Jesus Christ himself, and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace,
2Th 2:17  comfort your hearts and establish them in every good work and word.

2Th 2:1  En að því er snertir komu Drottins vors Jesú Krists og það, að vér söfnumst til hans, biðjum vér yður, bræður,
2Th 2:2  að þér séuð ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum anda né við orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum.
2Th 2:3  Látið engan villa yður á nokkurn hátt. Því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar,
2Th 2:4  sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því, sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði.
2Th 2:5  Minnist þér ekki þess, að ég sagði yður þetta, meðan ég enn þá var hjá yður?
2Th 2:6  Og þér vitið, hvað aftrar honum nú, til þess að hann opinberist á sínum tíma.
2Th 2:7  Því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt, sem nú heldur aftur af.
2Th 2:8  Þá mun lögleysinginn opinberast, - og honum mun Drottinn Jesús tortíma með anda munns síns og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína.
2Th 2:9  Lögleysinginn kemur fyrir tilverknað Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum
2Th 2:10  og með alls konar ranglætisvélum, sem blekkja þá, sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, svo að þeir mættu verða hólpnir.
2Th 2:11  Þess vegna sendir Guð þeim megna villu, til þess að þeir trúi lyginni.
2Th 2:12  Þannig munu allir þeir verða dæmdir, sem hafa ekki trúað sannleikanum, en haft velþóknun á ranglætinu.
2Th 2:13  En alltaf hljótum vér að þakka Guði fyrir yður, bræður, sem Drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikann.
2Th 2:14  Til þess kallaði hann yður fyrir fagnaðarboðskap vorn, að þér skylduð öðlast dýrð Drottins vors Jesú Krists.
2Th 2:15  Bræður, standið því stöðugir og haldið fast við þær kenningar, er vér höfum flutt yður munnlega eða með bréfi.
2Th 2:16  En sjálfur Drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor, sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von,
2Th 2:17  huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

2Th 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a él,
2Th 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca.
2Th 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdicion,
2Th 2:4  oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o divinidad; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
2Th 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, os decía esto?
2Th 2:6  Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste.
2Th 2:7  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado;
2Th 2:8  y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará:
2Th 2:9  a aquel inicuo , el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
2Th 2:10  y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen; por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos.
2Th 2:11  Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira;
2Th 2:12  para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad.
2Th 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad;
2Th 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo.
2Th 2:15  Así que, hermanos, estad firmes , y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
2Th 2:16  Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio la consolación eterna, y la buena esperanza por gracia,
2Th 2:17  consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.

Eph 3:1  For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles, -
Eph 3:2  if so be that ye have heard of the dispensation of that grace of God which was given me to you-ward;
Eph 3:3  how that by revelation was made known unto me the mystery, as I wrote before in few words,
Eph 3:4  whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;
Eph 3:5  which in other generations was not made known unto the sons of men, as it hath now been revealed unto his holy apostles and prophets in the Spirit;
Eph 3:6  to wit, that the Gentiles are fellow-heirs, and fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,
Eph 3:7  whereof I was made a minister, according to the gift of that grace of God which was given me according to the working of his power.
Eph 3:8  Unto me, who am less than the least of all saints, was this grace given, to preach unto the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
Eph 3:9  and to make all men see what is the dispensation of the mystery which for ages hath been hid in God who created all things;
Eph 3:10  to the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly places might be made known through the church the manifold wisdom of God,
Eph 3:11  according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Eph 3:12  in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.
Eph 3:13  Wherefore I ask that ye may not faint at my tribulations for you, which are your glory.
Eph 3:14  For this cause I bow my knees unto the Father,
Eph 3:15  from whom every family in heaven and on earth is named,
Eph 3:16  that he would grant you, according to the riches of his glory, that ye may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;
Eph 3:17  that Christ may dwell in your hearts through faith; to the end that ye, being rooted and grounded in love,
Eph 3:18  may be strong to apprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth,
Eph 3:19  and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled unto all the fulness of God.
Eph 3:20  Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
Eph 3:21  unto him be the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever. Amen.

EPH 3: 1 For dette forårsake jeg Paul, fange av Jesus Kristus i vegne av du hedningefolkene,-
EPH 3: 2 Hvis så være at dere har hørt av nøklene til evangelieutdelingen i at nåde av Gud som ble gitt meg til du-ward;
EPH 3: 3 hvordan som ved åpenbaring ble gjort kjent for meg mysterium, som jeg skrev før i noen ord,
EPH 3: 4 der, når dere leser, dere kan oppfatte min forståelse i mysteriet for Kristi domstol.
EPH 3: 5 som i andre generasjoner ikke var gjort kjent for sønner av menn, som det har nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånd.
EPH 3: 6 til vidd, at hedningefolkene er stipendiat arvinger, og andre medlemmer av kroppen, og stipendiat-deltakere i løftet i Kristus Jesus gjennom evangeliet,
EPH 3: 7-hvorav jeg ble gjort en statsråd, ifølge gave at nåde av Gud som var gitt meg ifølge arbeider av sin makt.
EPH 3: 8 til meg, som er mindre enn den minste av alle helgener, ble denne nåde gitt, å forkynne for hedningefolkene unsearchable rikdom for Kristi domstol.
EPH 3: 9 og for å gjøre alle mennesker, se hva er nøklene til evangelieutdelingen i mysteriet som for aldre har vært skjult i Gud som skapte alle ting.
EPH 3: 10 til intensjonsavtale som nå til principalities og krefter på himmelske steder kan være gjort kjent gjennom kirken i mange visdom fra Gud,
EPH 3: 11 i henhold til evige hensikt som han purposed i Kristus Jesus, vår Herre:
EPH 3: 12 i hvem vi har boldness og tilgang i tillit gjennom vår tro på ham.
EPH 3: 13 Derfor jeg ber at dere ikke kan motløse på mitt trengsler for deg, som er din herlighet.
EPH 3: 14 av denne grunn bøyer jeg mine knær for Faderen,
EPH 3: 15 fra hvem hver familie i himmelen og på jorden er navngitt,
EPH 3: 16, som han ville gi deg, i henhold til rikdom av hans herlighet, at dere kan bli styrket med makt gjennom hans ånd i innover mannen;
EPH 3: 17 som Kristus mai bo i deres hjerter ved tro, til slutt så dere, å være forankret og jordet i kjærlighet,
EPH 3: 18 kan være sterk for å arrestere med alle hellige hva er bredden og lengde og høyde og dybden,
EPH 3: 19 og å vite hvilke passeth kunnskap, at dere kan være fylt til alle fylde av Gud for kjærligheten til Kristus.
EPH 3: 20 nå til ham som er i stand til å gjøre overstiger helt fremfor alt vi spør, eller tror, ifølge makten som arbeider i oss,
EPH 3: 21 til ham være æren i kirken og i Kristus Jesus for alle generasjoner for alltid og noensinne. Amen.Seattle, WA, UNITED STATES
***Welcome to MyCam Page!!!***
1Th 4:1  Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
1Th 4:2  For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
1Th 4:3  For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
1Th 4:4  That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
1Th 4:5  Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
1Th 4:6  That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
1Th 4:7  For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
1Th 4:8  He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
1Th 4:9  But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
1Th 4:10  And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
1Th 4:11  And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
1Th 4:12  That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
1Th 4:13  But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
1Th 4:14  For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
1Th 4:15  For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
1Th 4:16  For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
1Th 4:17  Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
1Th 4:18  Wherefore comfort one another with these words.

1Th 4:1  Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, daß ihr reichlicher zunehmet.
1Th 4:2  Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus.
1Th 4:3  Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, daß ihr euch der Hurerei enthaltet,
1Th 4:4  daß ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse,
1Th 4:5  nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen;
1Th 4:6  daß er seinen Bruder nicht übersehe noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben.
1Th 4:7  Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit.
1Th 4:8  Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat.
1Th 4:9  Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, daß wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben;
1Th 4:10  denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Macedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen
1Th 4:11  und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren [eigenen] Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben,
1Th 4:12  auf daß ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind, und niemandes bedürfet.
1Th 4:13  Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf daß ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben.
1Th 4:14  Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen.
1Th 4:15  (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden.
1Th 4:16  Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen;
1Th 4:17  danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.
1Th 4:18  So ermuntert nun einander mit diesen Worten.)

Rom 12:1  I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service.
Rom 12:2  And be not fashioned according to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, and ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
Rom 12:3  For I say, through the grace that was given me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think as to think soberly, according as God hath dealt to each man a measure of faith.
Rom 12:4  For even as we have many members in one body, and all the members have not the same office:
Rom 12:5  so we, who are many, are one body in Christ, and severally members one of another.
Rom 12:6  And having gifts differing according to the grace that was given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith;
Rom 12:7  or ministry, let us give ourselves to our ministry; or he that teacheth, to his teaching;
Rom 12:8  or he that exhorteth, to his exhorting: he that giveth, let him do it with liberality; he that ruleth, with diligence; he that showeth mercy, with cheerfulness.
Rom 12:9  Let love be without hypocrisy. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Rom 12:10  In love of the brethren be tenderly affectioned one to another; in honor preferring one another;
Rom 12:11  in diligence not slothful; fervent in spirit; serving the Lord;
Rom 12:12  rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing stedfastly in prayer;
Rom 12:13  communicating to the necessities of the saints; given to hospitality.
Rom 12:14  Bless them that persecute you; bless, and curse not.
Rom 12:15  Rejoice with them that rejoice; weep with them that weep.
Rom 12:16  Be of the same mind one toward another. Set not your mind on high things, but condescend to things that are lowly. Be not wise in your own conceits.
Rom 12:17  Render to no man evil for evil. Take thought for things honorable in the sight of all men.
Rom 12:18  If it be possible, as much as in you lieth, be at peace with all men.
Rom 12:19  Avenge not yourselves, beloved, but give place unto the wrath of God: for it is written, Vengeance belongeth unto me; I will recompense, saith the Lord.
Rom 12:20  But if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head.
Rom 12:21  Be not overcome of evil, but overcome evil with good.


Favorites

Hluboka nad Vltavou
Webcam Inntal
EarthCam: Patagonia Cam
EarthCam: Maui Cams

Gallery
EarthCam - Where The World Watches The World ®

Copyright 1996-2015 EarthCam, Inc. All Rights Reserved.
Should you encounter a problem with a link, let us know.