Viewed 50179 times
DEAR visitors! VERY welcome to our live cameras etc.
We very much appreciate that. Thank you!

And may I suggest you to take advantage of our first wireless cameras that are
placed in a very haunted apartment in Mariannelund in southern Sweden - and in an area of high UFO activity.
The chance to see paranormal in the picture is good. Not least because the more
sensational documentations in the field have been here before.
Some of this documentation can also be viewed at our new parent site www.paranormalsweden.com and
www.kanalparanormal.com. But both sites are under construction with very limited  content -
for the moment.

                                                                  

Our paranormal networks is subject to several websites which aims to disseminate the
most interesting and rewarding in the field. Primarily from Sweden. 
And as a so-called photographic evidence medium, I will in our upcoming live broadcasts here and
on our websites to try and get the paranormal realms to make themselves known in the image, while
one can hear me speak to them. Between the live broadcasts, you can also occasionally take advantage of
our ghost and UFO cameras.
And for those who want to? you can also taking part of our web TV channel www.24nollnoll.com focused on
the paranormal field. Mostly from Sweden (in swedish), but also material that may be of more interest, internationally.
My other web TV channels www.janberlintelevision.com and www.tevesverige.com also has some 
paranormal on the program list.

The image in the camera window with figures in the bottle I documented in 2007 in my previous apartment.Thanks too for taking part of this with the desire for a pleasant and rewarding future!
Regards,


Jan Berlin/founder of  www.paranormalsweden.com and its associated sites in the network


Favorites

Phoenix Visibility Webcams
David's Ghost Cams
AuroraMAX Live
EarthCam: Midtown Cam

Gallery


KÄRA besökare! MYCKET välkomna till våra live kameror etc.

Det uppskattar vi verkligen. Tackar!

Och får jag föreslå er att ta del av våra första trådlösa kameror som är placerade i en mycket 
hemsökt bostad i Mariannelund i södra Sverige - och i ett område med hög UFO aktivitet. Chansen att se paranormal aktivitet i bild är god. Inte minst för att de mera sensationella dokumentationerna inom området gjorts här tidigare.
En del av dessa dokumentationer kan också ses på vår nya modersajt, www.paranormalsweden.com och på www.kanalparanormal.com. Men båda sajterna är under uppbyggnad med mycket begränsat innehåll -
för närvarande.

                                                                                             UTBUD

Vårt paranormala nätverk omfattas av flera webbplatser som har som mål att sprida det mest intressanta och givande inom området. I första hand ifrån Sverige.
Och som ett så kallat bildbevis-medium kommer jag i våra kommande livesändningar här och på våra webbplatser att försöka få de paranormala världarna att ge sig tillkänna i bild, samtidigt som man kan höra mig tala till dem. Och emellan live-sändningarna kan man också sporadiskt ta del av våra spök och UFO-kameror.

                                                                                     
                                                                                       Webb TV Kanal

Och för dessa som vill? kan ni också ta del av vår webb TV kanal www.24nollnoll.com som fokuseras på det paranormala området. Mestadels ifrån Sverige, men även sådant som kan vara av större intresse internationellt.
Mina andra webb TV kanaler www.janberlintelevision.com och www.tevesverige.com har också en del paranormalt på programlistan.

Bilden i kamera fönstret med figurerna i flaskan dokumenterade jag 2007 i min tidigare hemsökta lägenhet.TACK också för att ni tog del av detta - med önskan om en trevlig och givande framtid!
Hälsningar,

Jan Berlin/grundare av www.paranormalsweden.com och dess tillhörande webbplatser i nätverket.

EarthCam - Where The World Watches The World ®

Copyright 1996-2015 EarthCam, Inc. All Rights Reserved.
Should you encounter a problem with a link, let us know.